02-105-6299

Careers

มาสเตอร์ แปลน 101 เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (งานตกแต่งภายใน) 1 ตำแหน่ง
  2. แม่บ้านผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง
  3. วิศวกรควบคุมงาน/โฟร์แมนก่อสร้าง 1 ตำแหน่ง
  4. โฟร์แมนตกแต่งภายใน/โฟร์แมนตกแต่งภายในอาวุโส 1 ตำแหน่ง
  5. Sale Executive 1 ตำแหน่ง
  6. สถาปนิกขาย 1 ตำแหน่ง

Apply jobs

เลือกไฟล์...