MASTER PLAN

" ระบบการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างที่ดี สิ่งสำคัญที่เราใส่ใจ "

 

หลายท่านอาจสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพว่าทำไมต้องทำ...ทำแล้วส่งผลดีมากน้อยแค่ไหน สิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและเลือกใช้บริการมาสเตอร์ แปลน 101 มาจนถึงปัจจุบัน ... วันนี้แอดมินจะมาบอกว่าทำไม เราถึงต้องมีระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ดีกันค่ะ


1. เพื่อให้ได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมที่เหนือกว่าทั่วไป โดยต้องใช้ทีมวิศวกรที่มีความรู้และชำนาญเฉพาะทาง ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการทำงาน

2. เพื่อลดความผิดพลาดของการทำงาน จากการตรวจสอบก่อนและหลังการทำงานของทีม QC เป็นการป้องกันก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้น

3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับทางลูกค้าเพราะQC เป็นเหมือนวิศวกรที่ปรึกษาของลูกค้า ที่คอยช่วยตรวจสอบการทำงานก่อสร้างให้ถูกต้อง ตามรูปแบบ


จะเห็นว่า " การมีระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ดีนั้น ช่วยทำให้เรามั่นใจได้จริงๆว่าบ้านของเราจะมีคุณภาพ " เพราะบ้านแม้จะสวยเพียงใด คงไม่ดีแน่ถ้าต้องคอยซ่อมแซมอยู่บ่อยๆ