MASTER PLAN

" หลักฮวงจุ้ย 3 อย่างที่เสริมพลังให้กับบ้านที่คุณกำลังสร้าง "

 

นอกจากการออกแบบที่คำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยที่สะดวก ฟังก์ชั่นการใช้งาน และหน้าตาบ้านที่ดูหรูหรา...มาสเตอร์ แปลน 101 เรายังได้มีออกแบบบ้านให้ถูกต้องตรงตามหลัก ฮวงจุ้ย เสริมสร้างพลังให้กับบ้านหรือที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการเป็นอยู่ที่ดี เจริญในหน้าที่การงานโดยวันนี้แอดมินนำหลักฮวงจุ้ยทั้ง 3 อย่างที่จะเสริมพลังให้กับบ้านที่คุณกำลังจะสร้าง มาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้าง


1. ตำแหน่งชัยภูมิหรือทำเลที่ตั้งที่ดี : ด้านหน้าทำเลควรเป็นแม่น้ำ หรือเป็นแหล่งน้ำที่มีการเคลื่อนไหวหมุนเวียน ส่วนด้านหลังทำเลควรเป็นภูเขา ตามหลักฮวงจุ้ยตำแหน่งชัยภูมิ จะช่วยเสริมเรื่องความมั่นคง มั่งคั่งและโชคลาภเงินทอง และทำเลที่ตั้งนั้นจะต้องไม่ตั้งอยู่ใกล้สะพาน ทางด่วน ทางสามแยก เสาไฟฟ้าแรงสูง วัด หรือสุสาน ตามหลักฮวงจุ้ยนั้น หากทำเลตั้งอยู่ใกล้สิ่งเหล่านี้ กลับจะส่งผลในทางตรงกันข้าม

2. รูปทรงที่ดินที่ดี : คือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านเท่า ตามหลักฮวงจุ้ยรูปทรงที่ดี ที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมจะสามารถกักเก็บพลังชี่หรือพลังแห่งโชคลาภได้ดีกว่ารูปทรงอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเสริมเรื่องความมั่งคั่ง ร่ำรวย อยู่ดีมีสุข ให้กับสมาชิกในครอบครัว

3. แบบบ้านที่ดี : ฟังก์ชันภายในบ้าน จะต้องจัดวางการใช้สอยในส่วนต่างๆ ภายในบ้าน ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ติดขัด จะต้องไม่ซับซ้อน ตามหลักฮวงจุ้ยแบบบ้านที่ดี จะทำให้พลังชี่หรือพลังแห่งโชคลาภนั้นไหลเวียนได้อย่างราบรื่น ส่งผลให้สมาชิกภายในบ้านอยู่ดีมีสุข


ซึ่งการออกแบบบ้านที่ผสมผสานฮวงจุ้ยทั้ง 3 ส่วนนี้เข้าด้วยกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มาสเตอร์ แปลน 101 สามารถผสมผสานทั้ง 3 ส่วนนี้เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว และทำด้วยความเชี่ยวชาญมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีค่ะ