02-105-6299

Blog

Update : 30 ม.ค. 2561

มาตรฐานการก่อสร้าง ตอนการวางผัง

มาตรฐานการก่อสร้าง ตอนการวางผัง

การวางผัง คือ การกำหนดตำแหน่งของสิ่งก่อสร้างที่จะสร้าง สิ่งก่อสร้างจะอยู่ ซ้าย ขวา หน้า หลัง ของที่ดินที่เราจะสร้าง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคาร และความเหมาะสมของสถานที่เป็นสำคัญ ในบทความที่แล้วเราได้เกริ่นถึงขั้นตอนการสำรวจพื้นที่สำหรับการก่อสร้างซึ่งเป็นขั้นตอนแรกๆเลยก็ว่าได้ ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงมาตรฐานการวางผังบ้านสำหรับการก่อสร้างบ้านหลังใหญ่ มีขั้นตอนและการดำเนินงานดังนี้

มาตรฐานข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติ

 1.   ส่งแบบวางผังพร้อมกำหนดตำแหน่งบ้านพักคนงาน ห้องเก็บของ ห้องน้ำและอื่นๆ ให้ทาง QC ก่อนดำเนินการวางผัง
 2.   ตรวจสอบตำแหน่งหมุดแบ่งแปลงที่ดิน ให้ถูกต้องก่อนทำการวางผังอาคาร
 3.   ตรวจสอบความถูกต้อง ของแบบวางผัง ก่อนนำไปใช้งาน  ตรวจสอบแนวขนานของตัวบ้านและอาคารที่จะใช้เป็นแนวขึ้นผังอาคาร
 4.   ทำการขึงเชือกฝาง ทำกรอบรูปทรงของตัวบ้านเพื่อแสดงตำแหน่งของบ้าน  ตามระยะแบบวางผัง เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบและอนุมัติ ก่อนทำการวางหมุดจริง
 5.   วางตำแหน่งหมุดเสาเข็มให้ถูกต้องตามแบบฐานราก และต้องได้ฉาก และแนว

 SAM_1362.jpgSAM_1318.jpg

 1.   ใช้เอกสารการวางผัง ของบ้านให้ถูกต้อง ลงระยะที่เป็นจริงจากการวางหมุด ลงในเอกสารการวางผัง ทั้ง 4 ด้าน และกรอกเอกสารให้ครบ
 2.   กำหนด ระดับดิน+0.00 ม. ของบ้าน เพื่อเป็นระดับอ้างอิงในการส่งเสาเข็ม
 3.   หมุดกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม จะต้องแยกทำเครื่องหมายสีหมุดให้ชัดเจน ( เสาเข็ม 1 ขนาด ต่อ 1 สี )

SAM_1298.jpg 20171201_122256.jpg

 1.   หมุดกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม จะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ตอกให้เสมอพื้นแน่นหนาแข็งแรง
 2.    ตอกตะปูลงหมุดที่ตอกไว้ เพื่อกำหนดศูนย์กลางเสาเข็ม
 3.  กำหนดหมุดตาย 2 แนว( 1 มุมฉาก) สำหรับอ้างอิงการขึ้นผัง อาคารทั้งสองแนว (X,Y) อย่างน้อยด้านละหนึ่งจุด
 4.  ก่อนทำการตอกเสาเข็ม จะต้องมีการตรวจสอบการวาง lay-out จากทาง QC ก่อนทุกครั้ง
 5. ให้ติดป้ายแสดงตำแหน่งกริดไลน์  A,B,C,  1,2,3 เพื่อบ่งบอกตำแหน่งกริดไลน์ตำแหน่งเสาให้ชัดเจน

 

มาสเตอร์ แปลน 101 บริการสร้างบ้านแบบครบวงจร บนที่ดินของคุณ เรามีรูปแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 100 รูปแบบ ด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมทีมงานสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา สอบถามรายละเอียดและนัดประเมินโครงการฟรี Call : 0-2105-6299