02-105-6299

Blog

Update : 13 ก.ย. 2561

ฮวงจุ้ย"บ้านรุ่งเรือง"

ฮวงจุ้ย"บ้านรุ่งเรือง"

ฮวงจุ้ย หรือ Feng Shui เป็นศาสตร์ที่มีการสืบทอดมายาวนานนับพันปี เป็นศาสตร์ที่นำเอาพลังของธาตุต่างๆ มาเสริมสร้างพลังให้กับบ้านหรือที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการอยู่ดีมีสุข ปลอดทุกข์ และมีความร่ำรวย เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

        บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 เราออกแบบบ้านโดยคำนึงถึงการใช้สอยภายในบ้านที่สะดวกสบาย ตรงตามการใช้งานของลูกค้า เราออกแบบภายนอกอาคารหรือหน้าตาบ้านที่มีความหรูหรา สวยงาม ตามหลักสถาปัตยกรรม ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้ออกแบบบ้านให้ถูกต้องตรงตามหลักฮวงจุ้ยอีกด้วย ซึ่งการออกแบบบ้านที่ผสมผสานทั้ง 3 ส่วนนี้เข้าด้วยกัน ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ มาสเตอร์ แปลน 101 เราสามารถผสมผสานทั้ง 3 ส่วนนี้เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว และเรายังทำด้วยความเชี่ยวชาญและความชำนาญมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีอีกด้วย

           ในการสร้างบ้าน มีหลักในการเลือก ตำแหน่งชัยภูมิ รูปทรงที่ดิน และการออกแบบบ้านที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยเบื้องต้น มีดังนี้

           1.ตำแหน่งชัยภูมิหรือทำเลที่ตั้งที่ดีนั้น ด้านหน้าทำเลควรเป็นแม่น้ำ หรือเป็นแหล่งน้ำที่มีการเคลื่อนไหวหมุนเวียน ส่วนด้านหลังทำเลควรเป็นภูเขา ตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยเสริมเรื่องความมั่นคง มั่งคั่งและโชคลาภเงินทอง และทำเลที่ตั้งนั้นจะต้องไม่ตั้งอยู่ใกล้สะพาน ทางด่วน ทางสามแยก เสาไฟฟ้าแรงสูง วัด หรือสุสาน ตามหลักฮวงจุ้ยนั้น หากทำเลตั้งอยู่ใกล้สิ่งเหล่านี้ กลับจะส่งผลในทางตรงกันข้าม ส่วนในแง่ของการอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว อาจจะเกิดอันตราย และส่งผลเสียให้กับผู้อยู่อาศัยได้

         

           2.รูปทรงที่ดินที่ดี คือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านเท่า ตามหลักฮวงจุ้ยนั้น ที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมจะสามารถกักเก็บพลังชี่หรือพลังแห่งโชคลาภได้ดีกว่ารูปทรงอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเสริมเรื่องความมั่งคั่ง ร่ำรวย อยู่ดีมีสุข ให้กับสมาชิกในครอบครัว ส่วนในแง่ของการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ จะช่วยทำให้การจัดวางตัวบ้านได้ง่ายและสามารถจัดวางได้อย่างสวยงามตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย

 

           3.แบบบ้านที่ดีนั้น ฟังก์ชันภายในบ้าน จะต้องจัดวางการใช้สอยในส่วนต่างๆ ภายในบ้าน ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ติดขัด จะต้องไม่ซับซ้อน ไม่เป็นเหมือนเขาวงกต ตามหลักฮวงจุ้ยนั้น หากจัดวางการใช้สอยได้เป็นอย่างดีแล้ว จะทำให้พลังชี่หรือพลังแห่งโชคลาภนั้นไหลเวียนได้อย่างราบรื่น ส่งผลให้สมาชิกภายในบ้านอยู่ดีมีสุข