02-105-6299

Careers

มาสเตอร์ แปลน 101 เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ประมาณราคางานเฟอร์นิเจอร์ 1 ตำแหน่ง
  2. วิศวกรควบคุมงาน/โฟร์แมนก่อสร้าง 1 ตำแหน่ง
  3. โฟร์แมนตกแต่งภายในอาวุโส 1 ตำแหน่ง
  4. สถาปนิกขาย 1 ตำแหน่ง
  5. มัณฑนากร 1 ตำแหน่ง
  6. Online Marketing Officer 1 ตำแหน่ง
  7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(งานก่อสร้าง) 1 ตำแหน่ง

Apply jobs

เลือกไฟล์...