02-105-6299

Careers

มาสเตอร์ แปลน 101 เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ดังนี้...

  1. หัวหน้าส่วนออกแบบและประสานงาน ( สายงานตกแต่งภายใน ) (1 ตำแหน่ง)
  2. สถาปนิกขาย (1 ตำแหน่ง)
  3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (1 ตำแหน่ง)

Apply jobs

เลือกไฟล์...