02-105-6299

Careers

มาสเตอร์ แปลน 101 เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ดังนี้

  1. วิศวกรควบคุมงาน/โฟร์แมนก่อสร้าง 1 ตำแหน่ง
  2. สถาปนิกขาย 2 ตำแหน่ง
  3. มัณฑนากร 1 ตำแหน่ง
  4. ภูมิสถาปนิก 1 ตำแหน่ง
  5. ผู้จัดการโครงการ 1 ตำแหน่ง

Apply jobs

เลือกไฟล์...