02-105-6299

Careers

มาสเตอร์ แปลน 101 เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ดังนี้...

  1. ผู้จัดการโครงการ
  2. ภูมิสถาปัตยกรรม
  3. มัณฑนากร
  4. Sale Executive
  5. วิศกรควบคุมงาน / โฟร์แมนก่อสร้าง
  6. หัวหน้าส่วนออกแบบและประสานงาน ( สายงานตกแต่งภายใน )
  7. สถาปนิกขาย

Apply jobs

เลือกไฟล์...